top of page

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Buro Buitenbeentje kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten van Buro Buitenbeentje.

Buro Buitenbeentje bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit Begeleiding.

Buro Buitenbeentje bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.

De inhoud van gesprekken, verslagen of persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming extern gedeeld worden.

Opgeslagen informatie kan op uw verzoek te allen tijde worden ingezien.

Buro Buitenbeentje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Buro Buitenbeentje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Buro Buitenbeentje.

Klachtenregeling

Klachtenregeling is extern ondergebracht bij SoloPartners. (lidnummer 141355) Als zelfstandige zorgverlener beschikt Buro Buitenbeentje over een klachtenregeling. In deze  klachtenregelingis opgenomen dat er beschikking is over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Zie hieronder welke stappen u kunt nemen als u een klacht heeft.

Schermafbeelding 2023-01-11 om 14.30.05.png
bottom of page